Thursday, August 5, 2010

भातलावणी

पावसाळ्याचे दिवस आहेत असे पुण्यात राहून जाणवणार नाही पण जरासे बाहेर डोकावले म्हणजे मावळात आणि मुळशीला गेलं तर पावलोपावली पावसाच्या खुणा दिसू लागतात...कडेकपारीतून वाहणारे धबधबे...हिरवाईने नटलेले तोरणा, राजगड अन सह्याद्रीचे कडे...खोऱ्यात लावणीसाठी पाण्याने ओतप्रोत भरलेली भातखाचरे...कणाकणात भरून राहिलेली हिरवाई आणि पाहणाऱ्याला मोहवून टाकणारी धुक्याची दुलई...हे सारे पाहून काही रेखाटावसे वाटले..तोरण्याच्या पायथ्याशी वेल्हे गावात भात लावणीचे हे दृश्य दिसले आणि ते अलगद कागदावर उतरले...

No comments:

Post a Comment