Saturday, December 11, 2010

राधेश्याम

राधा भोळी कृष्णावरती भाळून गेली
भेटायाला नजरा लाखो टाळून गेली
अशा अवेळी वरमाला तिज कुठे मिळावी
दोन कळ्यांनी वरले ज्या ती माळून गेली...

Thursday, December 9, 2010

निर्झर ...

झऱ्याचा खळखळणारा आवाज ...
मंजुळ पाखरू कुठे घालतंय साद...
अश्या गूढ शांततेत सख्या...
तुझ्या श्वासांची साथ...

हिमशिखरे