Thursday, August 5, 2010

एकाकी ...

अथांग पसरलेल्या समुद्रात एखादा खडक किंवा शीळा खूप सुदर भासते...निळ्या उसळणाऱ्या लाटांमध्ये त्याचे एकाकीपण अधिक जाणवते ...

No comments:

Post a Comment