Sunday, October 17, 2010


असं म्हणतात प्रत्येक शहराचा एक वास असतो...प्रत्येक शहराला स्वतःची एक प्रतिमा ,एक व्यक्तिमत्व असते..बेंगळूरू चा हा वास अगदी पहिल्यावेळी भावला होता...Banglore च्या प्रेमापेक्षा सुधा IISc च्या प्रेमाने मला परत campus मध्ये खेचून आणले . Bioinfo. Workshop च्या निमित्ताने या सुंदर शहरात मी आले ...जसे स्टेशन वर उतरले तसे परत एकदा गोड कानडी शब्द कानावर पडू लागले ...अबोली चे गजरे माळलेल्या मुली,स्त्रिया पहिल्या आणि "incredible south" पुन्हा प्रत्ययास आलं ...IISc मध्ये पुन्हा एकदा राहण्याचा योग आला...सुखावणारी जागा...कण अन कण हिरवा हिरवा असणारा IISc चा campus, एकदा आत शिरलं की बाहेरच्या जगाला विसरायला लावणारा ...माणसांचे कलकलाट नाहीत आणि गाड्यांचे गोंगाट नाहीत ...मनात बोलले तर स्वतःचा आवाज देखील स्वतःला मोठा वाटावा इतकी शांतता ...आणि खर सांगायचे तर इतकं समाधान ...पेन्सिल आणि कागद हातात घेतला आणि पाहिले तर प्रत्येक फुल अन पान , झाडाचे प्रत्येक खोड चिताराव असे...शहरात असून सुद्धा वेगळे वसवलेलं असे विश्व ....इथे प्रत्येक जण जरी कामात व्यस्त तरीही इतरांशी जोडलेलं...दिवस दिवसभर फारसे कोणाशी न बोलता देखील इथे दिवस कसा पटकन सरतो हे अनुभवलं...प्रत्येक झाडापाशी थांबावसे वाटे...प्रत्येक फुलाला विचारावसे वाटे...सगळी हिरवाई लपेटून घ्यावीशी वाटे...एरवी इतकं बोलणारी मी इथल्या जंगलात गेले की हरवून जात असे...उठून room वर यावसं वाटायचे नाही...रात्री झोपताना सुद्धा झाडांच्या गर्द सावल्यांची साथ...थंड वातावरण अन मंद गाण्याच्या लहरी...अगदी एकट्याने फिरत राहिले तरी कधीच कंटाळा येणार नाही...फक्त IISC च नाही पण बेंगळूरू शहराबाबतीत पण हेच लागू होत..प्रगतीच्या पथावर घोडदौड करणारे हे शहर आपली हिरवाई देखील उत्तम रीतीने सांभाळून आहे...

3 comments:

 1. wonderful post....
  the campus must be indeed very vey lovely...
  :)
  those barks and willowy composition explains everything your words mean!

  ReplyDelete
 2. wonderful post....
  the campus must be indeed very vey lovely...
  :)
  those barks and willowy composition explains everything your words mean!

  ReplyDelete